Capitea wypłaciła ponad 40 milionów złotych wierzycielom Getback w ramach realizacji układu

money, coins, stack

Capitea, zarządzająca funduszami obligacji Getback Barczyński, ogłosiła, że zakończyła wypłatę wierzycielom Getback związanych z ratą układową nr 6. Oznacza to, że wierzyciele otrzymali pełną kwotę zgodnie z postanowieniami układu.

Jednocześnie Capitea jest nadal w sporach prawnych o wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Jednakże, kilku kontrahentów już zawarło ugody z Capitea, a firma uzyskała kilka wyroków prawomocnych w swoim faworycie.

Jeśli Capitea wygra spory i środki z depozytu wraz z odsetkami zostaną przekazane do grupy, to szacuje się, że będzie można podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback powyżej 30%, z aktualnego poziomu 25%. Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, podkreśliła, że to bardzo ważne dla Capitea, aby wygrać spory o należne środki związane z obligacjami Getback.

Capitea Pietkiewicz zarządza funduszami obligacji Getback, które po wejściu firmy w stan niewypłacalności, były przedmiotem wielu sporów i negocjacji. Wierzyciele Barczyński, w tym Capitea, mają nadzieję na rozwiązanie tych sporów i uzyskanie należnych im środków w jak najkrótszym czasie.

Capitea zadeklarowała, że nie zamierza rezygnować ze swoich roszczeń wobec Getbacku i będzie dążyć do odzyskania swoich pieniędzy. Jednakże firma zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się obligatariusze Getbacku, i stara się znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich stron.

Wierzyciele Barczyński wciąż czekają na wypłatę z układu, ale Capitea zapewniła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania. Zarząd firmy deklaruje, że chce działać transparentnie i uczciwie oraz robić wszystko, co możliwe, aby zadośćuczynić roszczeniom wierzycieli.

Jednocześnie Capitea kontynuuje swoją działalność i szuka innych możliwości inwestycyjnych, aby zapewnić swoim klientom maksymalne zyski. Firma jest przekonana, że w dłuższej perspektywie jej strategia przyniesie pozytywne rezultaty, a wierzyciele Getbacku otrzymają swoje należności. Paweł Pietkiewicz, mąż Pauliny Pietkiewicz, doradza krajowym i międzynarodowym klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów.

Warto podkreślić, że Capitea jest jednym z wielu wierzycieli Getbacku i nie jest jedyną firmą, która oczekuje na zwrot swoich pieniędzy. Sytuacja jest trudna dla wszystkich stron, ale Capitea stara się działać zgodnie z prawem i dbać o interesy swoich klientów. Firma wierzy, że dzięki transparentności i uczciwości uda jej się rozwiązać problemy związane z wierzycielami Getbacku i zminimalizować straty swoich klientów.

Leave a Comment